Czy wentylacja jest potrzebna?

W celu zachowania zdrowej atmosfery wewnątrz pomieszczeń, w których przebywamy niezbędne jest stałe dostarczanie świeżego powietrza oraz usuwanie dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń jakie się w nich znajdują. Podczas użytkowania budynków powietrze stopniowo się zużywa z uwagi na różnorodne czynniki. Ponadto znajduje się w nim duża ilość wilgoci powstającej między innymi w wyniku gotowania, prasowania, kąpieli czy też po prostu oddychania mieszkańców.

Nieprawidłowa wymiana powietrza skutkuje między innymi przedostawaniem się wilgoci w głębsze warstwy ścian, a to z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania na energię cieplną. Niestety podniesienie temperatury skutkuje ponownym zwiększeniem zawilgocenia, a to prowadzi do rozwoju pleśni czy grzybów.

Ponadto wewnątrz nieprawidłowo wentylowanych pomieszczeń dostępna jest niewystarczająca ilość tlenu oraz występuje nadmiar dwutlenku węgla i innych trujących związków powstających w wyniku parowania sztucznych elementów mebli, tapet czy paneli. Zużyte powietrze nie tylko traci właściwości powietrza świeżego, ale także staje się wręcz szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Z tych wszystkich powodów odpowiednia wentylacja domu jest elementem absolutnie niezbędnym. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacją) spełnia dwie podstawowe funkcje. Przede wszystkim zabezpiecza stały dopływ świeżego powietrza zapewniając zdrowe warunki wewnątrz budynków. Ponadto przynosi duże oszczędności minimalizując zapotrzebowanie na energię cieplną.

Po okresie, kiedy zaczęto budować całkowicie szczelne domy, ludzie szybko odwrócili się od tego typu rozwiązań, ponieważ zostało dowiedzione, iż nie jest to zdrowe środowisko dla człowieka. Odkryto ścisłą zależność pomiędzy jakością powietrza w jakim żyjemy a licznymi chorobami czy też alergiami. Poszukiwania energooszczędnych rozwiązań poszły więc nie w kierunku uszczelniania domów ale w stronę odzysku ciepła i maksymalnego wykorzystania dostępnej energii cieplnej. Rekuperacja jest jednym z najciekawszych rozwiązań z tego zakresu.

Co to jest rekuperacja?

Ile kosztuje rekuperacja?

Po co nam rekuperacja?

gwarancja