Montaż wentylacji mechanicznej

Prace montażowe najczęściej rozłożone są przez naszą wrocławską firmę na dwa etapy – najpierw montowana jest instalacja, później rekuperator wraz z anemostatami. Jeśli montowany jest gruntowy wymiennik ciepła to jest on najczęściej wykonywany przed pierwszy etapem choć zdarza się montować go również później. Oczywiście zdarzają się odstępstawa od tej zasady a to wszystko ze względu na różne sposoby prowadzenia budów przez inwestorów oraz kierowników budów.

1. Podstawą do tego, by prawidłowo wykonać montaż wentylacji jest projekt wentylacji. Najlepiej wykonać taką koncepcję już na etapie projektowania domu, bowiem prace przebiegają wtedy sprawniej, a koszty instalacji są niższe.

2. Prace rozpoczynają się od rozprowadzenia kanałów wywiewnych i nawiewnych, na tym etapie wykonywane są również wszelkie przekucia i otwory , należy również poprowadzić kabel sterowniczy od rekuperatora do sterownika

3. Montaż wentylacji polega na odpowiednim rozprowadzeniu kanałów wentylacji w domu.Sposób prowadzenia oraz technologia konsultowana jest z inwestorem. W zależności od jego wymagań kanały prowadzone sa w suficie podwieszanym, narożnikach pomieszczeń, lub w posadzkach pod warunkiem , że budynek jest przygotowany na takie rozwiązanie. Kanały powinny posiadać odpowiednia izolację (występują jednak odstępstwa od tej zasady) oraz powinny być przymocowane za pomocą obejm lub inych materiałów montażowych do tego przystosowanych. Izolację kanałów należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed odklejaniem od kanałów wentylacyjnych. s.

4. Po dokładnym stworzeniu instalacji, przechodzimy do drugiej fazy, a więc montażu anemostatów i rekuperatora. Najlepszymi miejscami do instalacji urządzenia są ocieplone poddasza, pomieszczenia gospodarcze i garaże, a najważniejsze jest to, by dostęp do rekuperatora nie był utrudniony.

5. Po zakończeniu prac przystępujemy do uruchomienia i sprawdzenia, czy wentylacja mechaniczna działa prawidłowo. Niezbędne jest na wykonani regulacji w tym etapie .